تاریخ :  بیست و هشتم تیر ۱۳۸۸
نویسنده :  بابک علی محمدی

1-مقدمه ای بر حفاظت سیستم های الکتریکی

2-تعاریف عمومی

3-انواع سیستم های حفاظتی

4-سیستم حفاظتی واحد و غیر واحد

5-سیستم حفاظت الکتریکی اصلی و پشتیبان

6-رله و ساختمان داخلی آن

7-روی هم قرار گرفتن نواحی حفاظتی یا زون بندی

8-انواع رله های معروف

9-رله های الکترومکانیکی-استاتیکی(الکترونیکی)-میکروپروسسوری-دیستانس

10-رله های جریانی و انواع مشخصه ی عملکرد

11-تنظیم زمانی و جریانی رله

12-نحوه ی اتصالات مختلف در سیستم های حفاظتی O.C و E.F

13-حفاظت جریان زیاد با عنصر سریع (High Set)

14- رله های جریان زیاد جهت دار (OC/EF)

15-فاصله زمانی هماهنگ

16-حفاظت دیفرانسیل(Diffrantiol Protection)

17-اصول تنظیم و هماهنگی رله های جریان زیاد با مشخصه ی عملکرد معکوس

18-بررسی شرایط مختلف خطا در سیستم حفاظت دیفرانسیل

19-پایدار سازی حفاظت دیفرانسیل

20-حفاظت سیم پیچ های ژنراتور در مقابل اتصالی های فازی با استفاده از حفاظت دیفرانسیل معمولی

21-حفاظت سیم پیچ های استاتور در مقابل خطاهای فاز به زمین و در مقابل اتصالی در بین دورهای یک کلاف

22-حفاظت روتور

23-حفاظت بار

24-حفاظت ترانسفورماتور

25-حفاظت دیستانس


بابک علی محمدی کارشناسی ارشد برق قدرت - خوزستان تبادل اطلاعات و انتقال تجربه و دانش در صنعت برق، گردآوری مطالب علمی، ترویج فرهنگ مطالعه و پژوهش، بهره گيري از نقاط ضعف و قوت تجارب گذشته جهت بهره مندي در اقدامات آتي.